Bangle

18K Gold 0.25 Carat T.W. Diamond Brilliant Mix Wire bangle
HK$3,588.00
HK$6,888.00
18K Gold 0.34 Carat T.W. Diamond Brilliant Mix Wire bangle
HK$3,888.00
HK$8,088.00
18K Gold 0.34 Carat T.W. Diamond Brilliant Mix Wire bangle
HK$3,988.00
HK$7,888.00
18K Gold 3.00 Carat T.W. Diamond Brilliant Mix bangle
HK$23,888.00
HK$32,888.00
18K Gold 3.00 Carat T.W. Diamond Brilliant Mix bangle
HK$21,888.00
HK$38,888.00
18K Gold 0.50 Carat T.W. Diamond Brilliant Mix bangle
HK$8,888.00
HK$13,888.00
18K Gold 0.50 Carat T.W. Diamond Brilliant Mix bangle
HK$8,888.00
HK$13,888.00
18K Gold 0.50 Carat T.W. Diamond Brilliant Mix bangle
HK$8,888.00
HK$13,888.00
18K Gold 2.50 Carat T.W. Diamond Timeless bangle
HK$19,888.00
HK$38,888.00
18K Gold 1.00 Carat T.W. Diamond Timeless bangle
HK$10,888.00
HK$20,688.00
18K Gold 1.00 Carat T.W. Diamond Timeless bangle
HK$9,588.00
HK$19,788.00
18K Gold 0.50 Carat T.W. Diamond Wire bangle
HK$4,688.00
HK$9,888.00
18K Gold 0.34 Carat T.W. Diamond Wire bangle
HK$3,788.00
HK$7,888.00
18K Gold 0.25 Carat T.W. Diamond Wire bangle
HK$3,988.00
HK$8,088.00
18K Gold 0.50 Carat T.W. Diamond Wire bangle
HK$5,488.00
HK$11,268.00
18K Gold 1.00 Carat T.W. Diamond Timeless bangle
HK$10,388.00
HK$18,188.00
18K Gold 5.00 Carat T.W. Diamond Timeless bangle
HK$41,888.00
HK$75,888.00
18K Gold 3.00 Carat T.W. Diamond Wire bangle
HK$41,888.00
HK$73,888.00
18K Gold 1.00 Carat T.W. Diamond Timeless bangle
HK$9,388.00
HK$16,888.00
18K Gold 3.00 Carat T.W. Diamond Timeless bangle
HK$29,888.00
HK$56,888.00
18K Gold 3.00 Carat T.W. Diamond Timeless bangle
HK$28,888.00
HK$52,888.00
18K Gold 2.00 Carat T.W. Diamond Timeless bangle
HK$17,888.00
HK$32,888.00
18K Gold 0.50 Carat T.W. Diamond Wire bangle
HK$5,888.00
HK$13,088.00
18K Gold 1.00 Carat T.W. Diamond Timeless bangle
HK$9,688.00
HK$17,988.00